Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF) công bố Báo cáo Tài chính năm 2009 như sau:

File đính kèm: Báo cáo Tài chính VVF năm 2009