Chính phủ cũng yêu cầu NHNN đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu; duy trì ổn định tỷ giá và thị trường vàng.

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2014 do Thủ tướng ký ngày 5/3, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Công điện số 179/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. 


Riêng đối với lĩnh vực ngân hàng, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét khả năng điều chỉnh giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và lạm phát; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình cho vay thí điểm phục vụ cho phát triển nông nghiệp, trong đó ưu tiên các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp, các mô hình sản xuất áp dụng khoa học và công nghệ cao, các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.


Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ phương án hạ lãi suất và nâng mức cho vay đối với các hộ nghèo và cận nghèo; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu; duy trì ổn định tỷ giá và thị trường vàng.