Đối với việc thoái vốn tại các công ty đầu tư tài chính, các NHTM của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, có thể giao các NHTM Nhà nước mua lại hoặc chuyển NHNN làm đại diện chủ sở hữu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN 2014 – 2015 hồi tháng 2.

 

 

Quyết liệt cổ phần hóa

 

Nhấn mạnh Chính phủ đã có chương trình, kế hoạch và đã phê duyệt các Đề án tái cơ cấu, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, DNNN cần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ và có được kết quả rõ rệt hơn, trong đó tập trung thực hiện cổ phần hóa 432 DNNN theo phương án đã phê duyệt.

Bên cạnh đó, căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới ban hành, tiếp tục rà soát, bổ sung những DN mà Nhà nước không cần nắm giữ vào diện thực hiện tái cơ cấu để tăng thêm số DN thực hiện cổ phần hóa, giảm số DN Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần chi phối.

Về việc thực hiện cổ phần hóa 432 DNNN theo phương án đã phê duyệt, Thủ tướng nêu rõ, chuyển thành công ty cổ phần tất cả DN thuộc diện cổ phần hóa. Theo đó, những DN có điều kiện thì thực hiện IPO theo quy định hiện hành. Những doanh nghiệp chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý DN, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường…

“Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN thuộc phạm vi phụ trách. Kiên quyết thay thế, điều chuyển lãnh đạo DN chần chừ, không nghiêm túc thực hiện, thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và nhiệm vụ chủ sở hữu giao trong quản lý, điều hành DN”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Sẽ có Nghị quyết về thoái vốn ngoài ngành

Thủ tướng cũng yêu cầu, cùng với quá trình tái cơ cấu, cổ phẩn hóa DN, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung nâng cao quản trị DN, thực hiện công khai, minh bạch kết quả hoạt động của DN theo quy định.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về thoái vốn đã đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính và vốn nhà nước ở những DN đã cổ phần hóa mà Nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối hoặc không giữ cổ phần. Theo đó, sẽ xác định cụ thể loại vốn nào cần thoái ngay, loại vốn nào cần thoái theo lộ trình để có hiệu quả. Bộ quản lý ngành chỉ đạo việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, có thể chuyển Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (mua hoặc chuyển giao nguyên trạng).

“Đối với việc thoái vốn tại các công ty đầu tư tài chính, các NHTM của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, có thể giao các NHTM Nhà nước mua lại hoặc chuyển NHNN Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ quản lý doanh nghiệp cần phân tách rõ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công ích, nhiệm vụ kinh doanh của DNNN trực thuộc để làm rõ hiệu quả hoạt động và tăng tính minh bạch của DN.

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị về đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN đến năm 2015, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện. Đồng thời làm căn cứ cho các cơ quan chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả định kỳ, kiến nghị xử lý những vướng mắc phát sinh.