Công ty Tài Chính Cổ phần Vinaconex – Viettel thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung trên Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam như sau:

Nội dung chi tiết:

Thời hạn chốt danh sách: 16h00 ngày 09/02/2015.

Liên hệ: Chuyên viên VPHĐQT VVF Đặng Hữu Sơn

ĐT: (04) 62818000 – 163, Mobile: 0912489589.

Tài liệu đính kèm: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung trên Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

 

Trân trọng thông báo.