Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel trân trọng thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty như sau:

– Thời gian: 8h30 ngày 29.02.2012 (Thứ tư)

– Địa điểm: Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex (34 Láng hạ, Đống đa, Hà nội)

– Địa chỉ liên lạc: Bà Lê Thị Hiếu (Điện thoại: 04 62 818 000, Fax: 04 62 818 11, Di động: 0915637668); Ông Nguyễn Tiến Hưng (Di động: 0903250086)

Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel trân trọng thông báo

Tài liệu đính kèm: Chi tiết thông báo mời họp.