Công Ty Tài Chính Cổ Phần Vinaconex – Viettel (VVF) thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông như sau:

Tên cổ đông: Nguyễn Khắc Hải
Số CMTND: 011761700  cấp ngày 03/04/2007  tại Hà Nội
Mã cổ đông: VVF 312
Số CP sở hữu: 5.000 CP
HKTT: P 303, nhà 12 ngách 56/221 ngõ 221 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: P 303, nhà 12 ngách 56/221 ngõ 221 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thời gian thông báo: 20 ngày kể từ ngày   28 /09/2011