Giới thiệu chung

     Với chủ trương phát triển nội lực của những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt nam, Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX-VIETTEL (VVF) được thành lập với số vốn điều lệ 1000 tỷ đồng dựa trên sự đồng thuận và chung sức của các cổ đông sáng lập: Tổng công ty Cổ phần VINACONEX, Tổng công ty Viễn thông Quân đội (VIETTEL), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) và các cổ đông khác là: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank), Công ty TNHH Đầu tư tư nhân (VP Capital) và các đơn vị thuộc Tổng công ty Cổ phần VINACONEX.

 
Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ

Ủy thác Quản lý vốn là hình thức khách hàng (Tổ chức, cá nhân) uỷ thác nguồn vốn nhàn rỗi của mình cho VVF trong một thời hạn nhất định. VVF có toàn quyền sử dụng nguồn vốn ủy thác đó vào các lĩnh vực kinh doanh được cấp phép. VVF đảm bảo an toàn 100% vốn uỷ thác của khách hàng.

 
Đầu tư và Tư vấn tài chính

Đầu tư vào các dự án trong và ngoài Tổng Công ty. Trước mắt tập trung vào các dự án của Tổng công ty.

 
Tín dụng

Thu xếp, cho vay vốn và các dịch vụ tín dụng khác đối với các nhu cầu vốn phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh của khách hàng.

 
đối tác của chúng tôi!


Lãi Suất

Không kỳ hạn 0.17% - tháng 2% - năm
Dưới 01 tháng 0.17% - tháng 2% - năm
Trên 01 tháng 0.75% - tháng 9% - năm
Dưới 01 năm 0.75% - tháng 9% - năm
Trên 01 năm Theo thoả thuận
Xem chi tiết

Tỷ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 16,990.75 17,093.31 17,245.80
EUR 23,908.84 23,980.78 24,194.71
GBP 28,052.40 28,250.15 28,502.17
JPY 205.35 207.42 209.27
USD 22,655.00 22,655.00 22,725.00

(Nguồn: Hội sở chính NHTMCP Ngoại thương Việt Nam)

Giới thiệu về Công ty